Skip navigation MENU

Historie

In 1955 is de Kamper Wieler Club (KWC) opgericht door een groep wielrenners. In de jaren ’80 is de fietscrossafdeling erbij gekomen. Ondertussen is de KWC uitgegroeid tot een hechte vereniging met een wieler- en een fietscross-afdeling, welke, met zo’n 250 leden, zeer nauw samenwerken.

Ook heeft de KWC een mooie accommodatie aan de huidige locatie Schansdijk, met veel eigen spullen zoals een geluidsinstallatie, jurywagen en aanhangwagens, welke bij wedstrijden ingezet kunnen worden. Ook is er de KWC-Hoeve, die ook geregeld verhuurd wordt.

KWC wil doorgroeien met nog meer disciplines

Momenteel zijn we druk bezig met de verplaatsing van de KWC naar een nieuwe locatie. Hier krijgen we een groter terrein ter beschikking, daardoor ontstaat de mogelijkheid om meer disciplines te realiseren. Waardoor we KWC als een nog completere wielervereniging op de kaart kunnen zetten.

Van bedrijventerrein Haatland naar een nieuwe locatie

Circa 10 jaar geleden moesten we uit de krant vernemen dat de KWC verplaatst moest worden i.v.m. revitalisering Bedrijven terrein Haatland. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeente Kampen of we daar aan mee wilden werken. KWC heeft altijd aangegeven hier positief aan mee te willen werken.
Gemeente gaf aan dat het nog niet zo snel zou gaan i.v.m. het Faseren van Haatland en de KWC zou in de 2de fase komen. We hebben gesprekken gevoerd, maar geen concrete plannen gemaakt.

In 2008 is er door de Gemeente weer contact gezocht met de KWC, nu om concreet te kijken naar verplaatsing.
Er zijn diverse mogelijkheden bekeken en ook verschillende mogelijke nieuwe locaties.
Er is een gezamenlijke locatie bepaald, die voor iedereen de beste oplossing was.
De gekozen locatie was de nabij de Schansdijk naast de Hondenverenigingen.

Al lopende de het traject en met de nodige onderzoeken en overleg met provincie, is hier de vuilnisbelt bij betrokken, om zo een veilige afdekking te creëren op deze vuilnisbelt en om deze dan gelijk in te richten voor de wielersport.
Om de plannen verder uit te werken zijn er diverse rapporten opgesteld, om alles goed inzichtelijk te maken.

Begin van dit jaar(2013) kwam alles in een stroom versnelling, omdat toen de rapporten en werkzaamheden van alle partijen bij elkaar werden gevoegd.
En nu is het zover dat het college en het bestemmingsplan gepresenteerd kunnen worden.

De ontwikkelingen zijn nu in volle gang. Kijk bij Nieuws KWC voor de huidige ontwikkelingen.

nl_NLDutch