Skip navigation MENU

Bestuur

Wat doen wij?

Het hoofdbestuur doet een aantal zaken voor de sporters in het algemeen en in het bijzonder voor KWC leden. De KWC heeft een tweetal eigen banen een wielerbaan en een fietscrossbaan. en we hebben een eigen clubhuis. Het bestuur onderhoud de accomodatie en ondersteund de afdelingen bij het organiseren van wedstrijden op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Kwc heeft als basis idee om de wielersport laagdrempelig te houden voor hun leden, dit blijkt uit de lage lidmaatschapkosten voor onze club. Dit kan ook alleen maar gerealiseerd worden door vrijwilligerswerk in en rond de accomodatie en/of bij het organiseren van wedstrijden.

Wij hopen dan ook door meer te organiseren op de vrijdagavonden

nog meer club gevoel te creeren bij onze leden.

Het hoofdbestuur

  • Voorzitter: Geoffery Tessemaker
  • Secretaris: Hettie Roosenboom
  • Penningmeester: Henk vd Vegt
  • Afgevaardigde van wieler bestuur: Johan Dorgelo/ Jantina vd Belt
  • Algemeen lid: Henk jan Bakker

Verhuur accomodatie en materieel

De accomodatie verhuurt ook een jury wagen en een geluidsinstallatie. Wilt u meer informatie of wilt u een van deze bespreken dan kunt u contact opnemen met: Inge van Dijk, tel. 038-3333232 of mob. 06-29008373

Voor verhuur van de baan: neem contact op met  baanhuur@kwc-kampen.nl