Skip navigation MENU

Lid worden?

Lid worden van KWC Kampen: (BMX, Wieler, MTB of Handbike):

Een nieuw lid dient zich aan te melden van onderstaand inschrijfformulier. Afmeldingen dienen uitsluitend per e-mail te geschieden voor 1 november van het jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Indien u tussentijds lid wordt (dus geen volledig jaar) zal er per kwartaal evenredig de kosten worden verrekend.

Contributie

De volgende tarieven gelden:

Jeugdleden tot en met 15 jaar € 105,00*
Oudere leden > 16 jaar € 115,00*
Algemene leden € 80,00
Donateurs € 60,00
Buddy (Riverside) € 50,00
 

Meerdere leden uit een gezin

Jeugdleden tot en met 15 jaar € 95,00*
Oudere leden € 105,00*

* afd. BMX: inclusief NFF lidmaatschap, KNWU lidmaatschap en NFF licentie. Maar exclusief KNWU-licentie!

Betaling contributie
In 2015 is besloten, op verzoek van de leden, om het lidmaatschapsgeld in 2 delen te innen. Het bestuur heeft daarom besloten om dit nu in te voeren. Het eerste deel zal in november worden afgeschreven en het tweede (laatste deel) wordt in april afgeschreven.

De contributie gelden worden elk jaar in de ledenvergadering besproken.

Bij geen automatisch incasso zullen er € 10,00 administratiekosten worden gerekend.

Bankrekeningnummer hoofdbestuur: NL21INGB0001208747

Ledenadministratie: Alieke Nieuwenhuize, ledenadministratie@kwc-kampen.nl

Werkplicht

Indien je lid wordt bij de KWC ben je ook verplicht om 8 uur werkplicht in te vullen. Dit kan door het lid zelf of door een ouder van het lid uitgevoerd worden. Er worden door middel van een mailing van het bestuur een aantal data doorgeven wanneer de werkplicht ingevuld kan worden. Een van de bestuursleden die aanwezig zijn bij deze dagen zullen uw naam noteren i.v.m. aanwezigheid. Indien er niet aan de werkplicht wordt voldaan zal er een extra bedrag van € 50,- van uw rekening worden afgeschreven. e.e.a. conform de leden vergadering van 2010.

Wat valt onder de werkplicht:

 • Werken op de aangegeven dagen min. 8 uren
 • Werken aan de baan (onderhoud reparaties)  wieler-veldrit- BMX baan
 • Onderhouden groenvoorziening
 • Werken aan onderhoud/voorzieningen aan clubhuis

Wie heeft vrijstelling

 • Kantine/Bar dienst draaien tijdens trainingen
 • Trainers
 • Bestuur van de afdelingen en hoofdbestuur

Wat valt niet onder de werkplicht:

 • Helpen bij wedstrijden of clinics, dit doe je voor je eigen (kind)


  LET OP: Door de vele aanmeldingen is het voor de discipline BMX momenteel niet mogelijk aan te melden!

  Voordat je lid wordt kun je eerst een aantal gratis proeftrainingen BMX volgen!
  Ga naar BMX Proeftrainingen volgen.

  Type lidmaatschap
  Voor het winterabonnement is geen gezinskorting van toepassing; volwassenen: € 75, jeugd: € 45

  Onder 18 jaar hebben we de gegevens nodig van de ouder of voogd


  KWC Kampen vraagt automatisch een (basis)licentie bij de KNWU en bij de NFF aan voor nieuwe leden. Voor een nieuwe NFF licentie dient er een officieel bewijs meegestuurd te worden waarop de geboortedatum staat aangegeven. Hiervoor dient een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van identiteitskaart, paspoort of zorgpas te worden bijgevoegd, die overeenkomt met de gegevens die hierboven zijn ingevuld. Aanvraagformulieren waarbij de genoemde bescheiden ontbreken worden niet in behandeling genomen.


  Challenge (jongens & meisjes, 20")Cruisers (dames & heren, 24")  KNWU licentieNFF licentie  Overschrijven van lidmaatschap naar KWC Kampen

  janee   

  nl_NLDutch