Skip navigation MENU

Inschrijven NFF wedstrijden

Met het onderstaande formulier kun je je inschrijven voor NFF wedstrijden of laten overschrijven wanneer je bent overgestapt naar een andere vereniging.

Voor iedere aanvraag dient een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van identiteitskaart, paspoort of zorgpas te worden bijgevoegd, die overeenkomt met de gegevens die hieronder zijn ingevuld. Aanvraagformulieren waarbij de genoemde bescheiden ontbreken worden niet in behandeling genomen. Bij overschrijving van bestaande kaarthouders naar een ander vereniging vermelden waar de kaarthouder vandaan komt.