Skip navigation MENU

Lid worden?

Een nieuw lid dient zich aan te melden via onderstaand inschrijfformulier. Afmeldingen dienen uitsluitend per e-mail te geschieden voor 1 november van het jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Indien u tussentijds lid wordt (dus geen volledig jaar) zal er per kwartaal evenredig de kosten worden verrekend.

Contributie

Vanaf 1 november 2015 gelden de volgende tarieven

Jeugdleden tot en met 15 jaar € 80,00
Oudere leden € 90,00
Algemene leden € 80,00
Donateurs € 60,00
Meerdere leden uit een gezin
Jeugdleden tot en met 15 jaar € 65,00
Oudere leden € 75,00

 

Er is in een mail gevraagd of er belangstelling was om het lidmaatschapgeld in 2 delen te innen. hier is veel respons op gekomen. Het bestuur heeft daarom besloten om dit nu in te voeren. het eerste deel zal in november 2015 worden afgeschreven en het tweede (laatste deel) wordt in Maart 2016 afgeschreven. dit is voor de contributie van 2016.

De contributie gelden worden elk jaar in de ledenvergadering besproken.

Bij geen automatisch incasso zullen er € 5,00 administratiekosten worden gerekend.

Bankrekening nummer hoofdbestuur: NL21INGB0001208747

Leden administratie:

H. van der Vegt
Goudplevier 136
8271 GC IJsselmuiden
E-mail:  hmvdvegtkwc@gmail.com
Tel.038-3319983

Werkplicht

Indien je lid wordt bij de KWC ben je ook verplicht om 8 uur werkplicht in te vullen. Dit kan door het lid zelf of door een ouder van het lid uitgevoerd worden. Er worden door middel van een mailing van het bestuur een aantal data doorgeven wanneer de werkplicht ingevuld kan worden. Een van de bestuursleden die aanwezig zijn bij deze dagen zullen uw naam noteren i.v.m. aanwezigheid. Indien er niet aan de werkplicht wordt voldaan zal er een extra bedrag van € 50,- van uw rekening worden afgeschreven. e.e.a. conform de leden vergadering van 2010.

Wat valt onder de werkplicht:

  • Werken op de aangegeven dagen min. 8 uren
  • Werken aan de baan (onderhoud reparaties)  wieler-veldrit- BMX baan
  • Onderhouden groenvoorziening
  • Werken aan onderhoud/voorzieningen aan clubhuis

Wie heeft vrijstelling

  • Kantine/Bar dienst draaien tijdens trainingen
  • Trainers
  • Bestuur van de afdelingen en hoofdbestuur

Wat valt niet onder de werkplicht:

  • Helpen bij wedstrijden of clinics, dit doe je voor je eigen (kind)

*Let op: Momenteel zit er een kleine bug in dit formulier. Als u op de knop ‘verzenden’ klikt wordt de inhoud van het formulier verstuurd, maar u ziet geen bevestiging. Het lijkt alsof het formulier blijft ‘hangen’ en niet wordt verzonden. Wij ontvangen echter wel uw bericht. Excuses voor dit ongemak. We werken aan een oplossing.