Kamper Wieler Club naar Multisportterrein Schansdijk

In het Nieuws
23-04-2013


Het college van B&W heeft op dinsdag 23 april het ontwerpbestemmingsplan ‘Multisportterrein Schansdijk’ goedgekeurd. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt de vestiging van de Kamper Wieler Club (KWC) aan de Schansdijk mogelijk gemaak...t. Ook wordt het mogelijk dat modelvliegclub Cumulus en drie hondenverenigingen definitief in dat gebied gevestigd kunnen worden.
Modelvliegclub Cumulus schuift ten opzichte van hun huidige tijdelijke locatie een perceel op en de hondenverenigingen blijven op dezelfde locatie zitten. De voormalige vuilstort wordt gesaneerd en dat terrein wordt onderdeel van het toekomstige multisportterrein. De wielerbaan doet straks ook dienst als start- en landingsbaan van de modelvliegclub.
“De nieuwe locatie van KWC biedt de wielersport meer mogelijkheden. Door een verbreding aan activiteiten en een moderne accommodatie kunnen nog meer mensen de wielersport beoefenen in onze gemeente,” aldus wethouder Pieter Treep.
Werkzaamheden voormalige vuilstort

De sanering van de voormalige stortplaats bestaat uit het verwijderen van de begroeiing en het aanbrengen van een laag grond. Vervolgens worden banen voor de fietsactiviteiten aangelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige hoogteverschillen op de voormalige vuilstort. Nadat de banen zijn aangelegd, worden bomen en onderbegroeiing ingeplant op het overige deel van de voormalige vuilstort. Rondom de voormalige vuilstort komt een groensingel waardoor een goede landschappelijke inpassing is gewaarborgd. Het is de bedoeling dat de sanering dit najaar start, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.
Hondenverenigingen

Aan de Melmerweg zijn al enkele jaren drie hondenverenigingen gevestigd. Deze hondenverenigingen zijn daar tijdelijk gevestigd, omdat zij op hun voormalige locaties om uiteenlopende redenen niet konden blijven zitten. Met dit bestemmingsplan wordt de tijdelijke vestiging omgezet naar een definitieve vestiging. Voor de hondenverenigingen betekent dit onder andere dat hun terreinen straks vanaf de Schansdijk worden ontsloten.
KWC-terrein

Op het terrein van KWC is straks een crossbaan en een supercrossbaan voor BMX aanwezig. De wielerbaan van asfalt komt deels op de voormalige stort te liggen, waardoor een beklimming in het parcours komt. Ook is er ruimte voor fourcross, mountainbiken en veldrijden. Het is de bedoeling om dit najaar te starten met het kappen van de bomen en het verwijderen van de begroeiing. Vervolgens wordt de grond aangebracht en het terrein bouwrijp gemaakt. In 2014 worden de terreinen en opstallen gerealiseerd.
Oude KWC-terrein

Het oude terrein van KWC is eigendom van de gemeente en wordt verkocht. Zodra het nieuwe terrein gereed is, verhuist KWC. De verplaatsing van KWC behoort tot de tweede fase van het project Revitalisering Haatland. De verplaatsing van de wielerclub moet voor de gemeente minimaal kostenneutraal te zijn. De uitbreiding van de disciplines komt voor rekening van KWC.
Overeenkomst

Binnenkort wordt een overeenkomst tussen de Kamper Wieler Club, modelvliegclub Cumulus en de gemeente Kampen ondertekend. De overeenkomst bevat afspraken over het inrichtingsplan. Met deze partijen is onder andere overeengekomen onder welke voorwaarden dit gezamenlijke plan gemaakt wordt en aan welke voorwaarden het plan moet voldoen.
Besluitvorming raad

Na besluitvorming door het college wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd in De Brug en de Staatscourant en vervolgens voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld en waar nodig in het plan verwerkt, waarna het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

BEKIJK OOK HET VOORLOPIGE INRICHTINGSPLAN

  •  
  • delen
  • |
  •  
  • tweet
  • |
  •  
  • stuur door